Dr. Zarev hair transplant video nachalo 1

Dr. Zarev FUE Super Giga Sessions 14000 Grafts

Facebook dr. ZarevYoutube dr. Zarev

Instagram dr. Zarev

ЗА НАС РЕЗУЛТАТ СЛЕД ТРАНСПЛАНТАЦИЯ (ПРИСАЖДАНЕ)  НА КОСА ОЗНАЧАВА ПОСТИГАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНА ВИЗУАЛНА ГЪСТОТА ВЪВ ВСИЧКИ ЗАСЕГНАТИ ЗОНИ

FUE Europe dr. Zarev

FUE MAGAZIN dr. Zarev Spex 3     Top 25

Back

12,138 Присадки

   Norwood 7 пациент с признаци на ретроградна алопеция и дифузно разреждане на темпоралните области. Показаният резултат е след трансплантация на 12,138 микроприсадки, трансплантирани в  две операции. При първата операция в два последователни оперативни дни бяха трансплантирани 7,090 микроприсадки. 9 месеца по-късно, при втората операция бяха трансплантирани още 5,048 микроприсадки, отново в два оперативни дни. Показаният краен резултат е 8 месеца след втората операция.

Събота, 27 Май 2023

Coll3