Back

6050 присадки от гръдната облас

Резултат след трансплантация на общо 6050 микроприсадки, екстахирани от гръдната област при пациент с Псевдопелада на Брок, стабилна за последните 3 години преди корекцията. Резултатът е постигнат в две интервенции. При първата, в два последователни дни бяха трансплантирани 3000 микроприсадки, извлечени от гръдната област. Шест месеца по-късно, в два поредни дни бяха трансплантирани още 3050 присадки, отново екстархирани от гръдната област. Показаният краен резултат е 8 месеца след втората интервенция.

Събота, 10 Август 2019

Coll3