Прилагана техника - AVA FUE 

 AVA FUE (Automatic Vacuum Assisted Follicular Unit Extractionе усъвършенствана автоматична разновидност на FUE техникатаFUE техниката се състои във вземането на единични присадки посредством остра тръбичка (замба).

                                                       Прилагана техника AVE FUE

  Стандартните FUE техники (ръчна и полуавтоматична) притежават основно два недостатъка, които могат да компрометират резултата:

  • Риск от увреждане на донорския материал в процеса на екстракцията му (при ръчния и полуавтоматичния метод)
  • Недостатъчна бързина на процедурата (при ръчния метод)

  Поради своята специфика AVA FUE техниката изключва риска от увреждане на  донорския материал и осигурява достатъчна скорост на процеса, даваща възможност за вземането на голям брой (до 3000 в един етап) качествени микроприсадки.

 

Coll3