Методи на трансплантация 

    Съществуват основно два метода на трансплантация: 

                       FUE метод на трансплантация        FUT метод на трансплантация

    В зависимост от разликите в оперативния подход и използваната апаратура, засягащи както първия етап (събиране на донорския материал), така и втория (имплантацията му), FUE се разделя на:

    Изброените методи се различават съществено по своята ефективност, като разликите се определят основно от качеството на взетия донорски матерял (присадки), техниката на имплантация и скоростта, с която се извършва процедурата. 

 

 

 

Coll3