FUT (Follicular Unit Transplant)- при тази техника от тилната зона на скалпа се изрязва кожно ламбо (лента), съдържащо космени фоликули. След това взетата донорска лента се фрагментира до оформянето на присадки, които се имплантират.

Методът има много недостатъци, като някои от основните са: голяма оперативна травма; наличие на белези; нисък процент на преживелите присадки и непредвидимост на резултатите; незадоволителен резултат, поради честата поява на т. нар. "кичурен" ефект- обикновено оформените присадки са с голям брой космени фоликули и косата излиза на снопчета; ограничено количество на донорския материал (присадки).

  •     Голяма оперативна травма:                                                                                                 
  •     Белези в донорските зони:                                                                                                                    
  •     Нисък процент на преживелите присадки и непредвидимост на резултатите:                             
  •     "Кичурен" ефект:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

   РЪЧНА FUE ТЕХНИКА
   МОТОРИЗИРАНА FUE ТЕХНИКА                                                                                                                

Coll3