Възможности на AVA FUE техниката

  • Трансплантация на до 3000 микроприсадки в един оперативен ден, и до 6000 в два последователни дни
  • Висок процент на преживелите микроприсадки, вариращ в диапазона 95%-98%
  • Малък размер на замбите (0,5- 0,8 мм), свеждащ до минимум травмата в донорските зони 
  • Възможност за екстракция на голямо количество присадки (когато е необходимо), без това да се отрази на гъстотата на косата в донорските зони
  • Постигане на желаната гъстота в един етап, без необходимост от повторна трансплантация в същата зона за допълнително сгъстяване
  • Възможност за екстракция на космени фоликули от всяка точка на човешкото тяло и преместването им в проблемните зони
  • Минимален травматизъм и кратък възстановителен период

ДОНОРСКА ЗОНА
ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ ТЕХНИКИ
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО КОЛИЧЕСТВО ПРИСАДКИ
АЛТЕРНАТИВНИ ДОНОРСКИ ЗОНИ

Coll3