Какво представлява AVA FUE техниката

  Косата е организирана в скалпа под формата на гнезда (фоликуларни единици). При здравата коса всяка фоликуларна единица най-често съдържа 2-4 фоликула (косъма) и по-рядко 1 или повече от 4. Диаметърът на фоликуларните единици обикновено варирира в диапазона 0,5 - 0,8 мм.

                                  AVE FUE фоликули3 фоликула   2 фоликула  4 фоликула

     AVA FUE техниката  представлява автоматична вакуум асистирана екстракция на фоликуларни единици от зони, незасегнати от процеса на оплешивяване и трансплантацията им в проблемните участъци. Размерът на използваните замби (0,5 - 0,8 мм) позволява вземането на "чисти" фоликуларни единици без излишна тъкан. Имплантирането им става чрез специални имплантиращи устройства с диаметър, отговарящ на диаметъра на фоликулярните единици. Малките размери на присадките, лишени от излишна тъкан, прави възможно постигането на максимално естествена гъстота, като в нашата практика сме трансплантирали повече от 70 гнезда на квадратен сантиметър, когато това е необходимо. Вакуумно асистираната екстракция гарантира качеството на микроприсадките, тъй като свежда до минимум риска от механичното им увреждане в процеса на навлизане на замбата в скалпа и последващото отделяне на присадките от него.

                Автоматичен вакуум при AVE FUE   

   При стандартните FUE техники (ръчна и полуавтоматична), след въвеждането на замбата в скалпа, присадките остават здраво свързани с него. За екстракцията им (отделянето от скалпа) се използват пинсети, кеото е критичен момент за виталитета на фоликулите. Липсата на механична травма върху присадките при AVA FUE техниката, както и високата скорост и прецизност на процеса, съществено увеличават процента на преживелите микроприсадки, като нашите резултати са в диапазона 95% - 98%

    AVA FUE  техниката значително скъсява  продължителността на първия етап (екстракцията на донорски материал), позволявайки вземането на по-голям брой качествени микроприсадки, с по- малко дискомфорт за пациента. 

 

Coll3