ПОЛУАВТОМАТИЧНА FUE ТЕХНИКА

  При полуавтоматичната FUE техника екстракцията се извършва чрез замба, прикрепена към накрайник, задвижван от микромоторПредимството на тази техника пред ръчната FUE техника е, че задвижването на замбата от микромотор повишава скоростта на процедурата, което увеличава количеството на присадките извлечени в една операция. Травматизмът при екстракцията остава същият, както при ръчната техника, като количеството на загиналите присадки отново е 20 до 30%.

 ПРИЛАГАНА ТЕХНИКА-  AVA FUE

Coll3