Трансплантация на коса

  Единственият ефективен начин за възстановяване на косата в зони, в които има фоликули изпаднали в нефункционалност, е чрез трансплантация на коса (присаждане на коса). Водейки се от нашия опит и стремеж за постигане на реални резултати в оперативното лечение на плешивостта,  усъвършенствахме метода си на работа до ниво, което в повечето случай ни позволява да  решим напълно вашия естетичен проблем, свързан със загубата на коса. Това стана възможно чрез разработването на AVA FUE технология, койято съществено увеличи ефективността на стандартната FUE техника, като позволява извличането на до 60 % от количеството на косата в донорските зони, без това да предизвиква неестетичното им разреждане.Tрансплантация на коса AVE FUE

  

Coll3