Трансплантация на коса

  Единственият ефективен начин за възстановяване на косата в зони, в които има фоликули изпаднали в нефункционалност, е чрез трансплантация на коса (присаждане на коса). Водейки се от нашия опит и стремеж за постигане на реални резултати в оперативното лечение на плешивостта,  усъвършенствахме метода си на работа до ниво, което ни позволява да  решим напълно вашия естетичен проблем, свързан със загубата на коса. Това стана възможно чрез използването на най-ефективния метод за трансплантация на коса (присаждане на коса) AVA FUE, извършван чрез френската роботизирана система PUNCH HAIR MATIC®. 

Tрансплантация на коса AVE FUE