РЪЧНА FUE ТЕХНИКА

  При ръчната FUE техника екстракцията на присадките се извършва чрез замба, прикрепена към дръжка. Чрез въртеливи движения на ръката замбата се въвежда в скалпа, след което присадките се екстрахират посредством пинсета. Ръчното въвеждане на замбата в скалпа и екстракцията с пинсета са критични моменти за виталитета на присадките, тъй като голямата механична травма може да увреди донорския материал.

Тази техника има основно два недостатъка, които се отразяват върху ефективността на процедурата (процент на прихващане и количество на присадките, трансплантирани в един етап):

  • Риск от увреждане на донорския материал по време на екстракцията (понижава процента на преживелите присадки, като загубата може да достигне 20 до 30%)
  • Недостатъчна бързина на процедурата (ограничава количеството на присадките, като за 4 до 6 часа могат да бъдат екстрахирани 1200 до 1500 присадки)                                                                                                                                                             

 ПОЛУАВТОМАТИЧНА FUE ТЕХНИКА

Coll3