Dr. Zarev hair transplant video nachalo 1

Dr. Zarev FUE Super Giga Sessions 14000 Grafts

Facebook dr. ZarevYoutube dr. Zarev

Instagram dr. Zarev

ЗА НАС РЕЗУЛТАТ СЛЕД ТРАНСПЛАНТАЦИЯ (ПРИСАЖДАНЕ)  НА КОСА ОЗНАЧАВА ПОСТИГАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНА ВИЗУАЛНА ГЪСТОТА ВЪВ ВСИЧКИ ЗАСЕГНАТИ ЗОНИ

FUE Europe dr. Zarev

FUE MAGAZIN dr. Zarev Spex 3     Top 25

Back

7200 Присадки

Резултат  8 месеца след трансплантация на общо 7200 микроприсадки чрез метода AVA FUE при пациент със завършен процес на андрогенна алопеция. В зависимост от индивидуалните изисквания на пациента, този риезултат бе постигнат в две операции, извършени през 6 месеца. При първата бяха трансплантирани 2600 микроприсадки във фронталната (челна) област, при втората 4600 микроприсадки в париеталната (теменна) област. Този резултат може да бъде постигнат и в два поредни дни.

Четвъртък, 02 Август 2018

Coll3