Dr. Zarev hair transplant video nachalo 1

Dr. Zarev FUE Super Giga Sessions 14000 Grafts

Facebook dr. ZarevYoutube dr. Zarev

Instagram dr. Zarev

ЗА НАС РЕЗУЛТАТ СЛЕД ТРАНСПЛАНТАЦИЯ (ПРИСАЖДАНЕ)  НА КОСА ОЗНАЧАВА ПОСТИГАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНА ВИЗУАЛНА ГЪСТОТА ВЪВ ВСИЧКИ ЗАСЕГНАТИ ЗОНИ

FUE Europe dr. Zarev

FUE MAGAZIN dr. Zarev Spex 3     Top 25

Back

6050 присадки от гръдната облас

Резултат след трансплантация на общо 6050 микроприсадки, екстахирани от гръдната област при пациент с Псевдопелада на Брок, стабилна за последните 3 години преди корекцията. Резултатът е постигнат в две интервенции. При първата, в два последователни дни бяха трансплантирани 3000 микроприсадки, извлечени от гръдната област. Шест месеца по-късно, в два поредни дни бяха трансплантирани още 3050 присадки, отново екстархирани от гръдната област. Показаният краен резултат е 8 месеца след втората интервенция.

Събота, 10 Август 2019

Coll3