Dr. Zarev hair transplant video nachalo 1

Dr. Zarev FUE Super Giga Sessions 14000 Grafts

Facebook dr. ZarevYoutube dr. Zarev

Instagram dr. Zarev

ЗА НАС РЕЗУЛТАТ СЛЕД ТРАНСПЛАНТАЦИЯ (ПРИСАЖДАНЕ)  НА КОСА ОЗНАЧАВА ПОСТИГАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНА ВИЗУАЛНА ГЪСТОТА ВЪВ ВСИЧКИ ЗАСЕГНАТИ ЗОНИ

FUE Europe dr. Zarev

FUE MAGAZIN dr. Zarev Spex 3     Top 25

Back

4500 Присадки

Резултат  14 месеца след трансплантация на общо 4500 микроприсадки чрез метода AVA FUE при пациент с андрогенна алопеция. В зависимост от индивидуалните изисквания на пациента, този риезултат бе постигнат в две операции, извършени през 8 месеца. При първата бяха трансплантирани 2700 микроприсадки във фронто-париеталната (челно-теменна) област, при втората 1800 в същата област. Този резултат може да бъде постигнат и в два поредни дни.

Четвъртък, 02 Август 2018

Coll3