Dr. Zarev hair transplant video nachalo 1

Dr. Zarev FUE Super Giga Sessions 14000 Grafts

Facebook dr. ZarevYoutube dr. Zarev

Instagram dr. Zarev

ЗА НАС РЕЗУЛТАТ СЛЕД ТРАНСПЛАНТАЦИЯ (ПРИСАЖДАНЕ)  НА КОСА ОЗНАЧАВА ПОСТИГАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНА ВИЗУАЛНА ГЪСТОТА ВЪВ ВСИЧКИ ЗАСЕГНАТИ ЗОНИ

FUE Europe dr. Zarev

FUE MAGAZIN dr. Zarev Spex 3     Top 25

Back

3000 Присадки

Частична корекция на андрогенна алопеция във фронталната зона /челната зона/ с трансплантация на 3000 микроприсадки чрез метода AVA FUE. За пълна корекция на състоянието е необходима трансплантация на още 2000 микроприсадки във фронто-париеталната зона /челно-теменната зона/.

Четвъртък, 02 Август 2018

Coll3