Back

7070 Присадки

Резултат 6 месеца след трансплантация на 7070 микроприсадки във фронто-париеталната  /челно-теменната / зона чрез метода AVA FUE при пациент с  андрогенна алопеция. Резултатът е постигнат чрез две интервенции през 12 месеца. При първата са инплантирани 4150 микроприсадки, при втората 2920 микроприсадки.

Четвъртък, 02 Август 2018

Coll3