Back

5500 Присадки

Резултат след танцплантация на 5500 микроприсадки, трансплантирани в една интервенция в два последователни дни. Показаният краен резултат е 6 месеца след трансплантацията.

Петък, 03 Май 2019

Coll3