Back

5500 Присадки

Резултат 13 месеца след трансплантация на 5500 микроприсадки във фронто-париеталната  /челно-теменната / зона чрез метода AVA FUE при пациент с  андрогенна алопеция.

Сряда, 03 Октомври 2018

Coll3