Back

8530 Присадки

Резултат след танцплантация на 8530 микроприсадки, трансплантирани в две интервенции. При първата интервенция в два последователни дни бяха трансплантирани 6200 микроприсадки. 12 месеца по-късно бяха трансплантирани още 2330 микроприсадки в един оперативен ден. Показаният краен резултат е 6 месеца след втората интервенция.

Понеделник, 17 Юни 2019

Coll3