Back

7200 Присадки

Резултат  8 месеца след трансплантация на общо 7200 микроприсадки чрез метода AVA FUE при пациент със завършен процес на андрогенна алопеция. В зависимост от индивидуалните изисквания на пациента, този риезултат бе постигнат в две операции, извършени през 6 месеца. При първата бяха трансплантирани 2600 микроприсадки във фронталната (челна) област, при втората 4600 микроприсадки в париеталната (теменна) област. Този резултат може да бъде постигнат и в два поредни дни.

Четвъртък, 02 Август 2018

Coll3