Back

720 Присадки

Резултат 9 месеца след трансплантация на 720 микроприсадки при пациент с цикатрикциална алопеция, в резултат на изгаряне в детска възраст. За пълната корекция на състоянието е необходима трансплантацията на още 150 микроприсадки във фронталната (челна) зона.

Понеделник, 08 Октомври 2018

Coll3