Back

6780 Присадки

Резултат 9 месеца след трансплантация на 6780 микроприсадки във фронто-париеталната  /челно-теменната / зона чрез метода AVA FUE при пациент с  андрогенна алопеция.

Четвъртък, 02 Август 2018

Coll3