Back

5790 Присадки

Резултат 12 месеца след трансплантация на 5790 микроприсадки във фронто-париеталната  /челно-теменната / зона чрез метода AVA FUE при пациент с  андрогенна алопеция

Четвъртък, 02 Август 2018

Coll3