Back

4500 Присадки

Резултат  14 месеца след трансплантация на общо 4500 микроприсадки чрез метода AVA FUE при пациент с андрогенна алопеция. В зависимост от индивидуалните изисквания на пациента, този риезултат бе постигнат в две операции, извършени през 8 месеца. При първата бяха трансплантирани 2700 микроприсадки във фронто-париеталната (челно-теменна) област, при втората 1800 в същата област. Този резултат може да бъде постигнат и в два поредни дни.

Четвъртък, 02 Август 2018

Coll3