Back

4450 Присадки

Резултат 13 месеца след трансплантация на 4450 микроприсадки във фронто-париеталната /челно-теменната / зона чрез метода AVA FUE при пациент с андрогенна алопеция.

Четвъртък, 02 Август 2018

Coll3