Back

4320 Присадки

Резултат след трансплантация на 4320 присадки във фронтопариеталната област. Показаният краен резултат е 11 месеца след интервенцията.

Неделя, 05 Април 2020

Coll3