Back

4300 Присадки

Резултат 10 месеца след трансплантация на 4300 микроприсадки във фронталната зона чрез метода AVA FUE при пациент с  андрогенна алопеция. Резултатът е постигнат чрез две интервенции през 16 месеца. При първата са инплантирани 2900 микроприсадки, при втората 1400 микроприсадки.

Четвъртък, 02 Август 2018

Coll3