Back

3800 Присадки

Резултат 9 месеца след трансплантация на 3800 микроприсадки във фронто-париеталната  /челно-теменната / зона чрез метода AVA FUE при пациент с  андрогенна алопеция.

Сряда, 03 Октомври 2018

Coll3