Back

3000 Присадки

Частична корекция на андрогенна алопеция във фронталната зона /челната зона/ с трансплантация на 3000 микроприсадки чрез метода AVA FUE. За пълна корекция на състоянието е необходима трансплантация на още 2000 микроприсадки във фронто-париеталната зона /челно-теменната зона/.

Четвъртък, 02 Август 2018

Coll3