Back

2950 Присадки

Резултат след трансплантация на 2950 присадки във фронтопариеталната област. Показаният краен резултат е 8 месеца след интервенцията.

Понеделник, 07 Октомври 2019

Coll3