Back

2700 Присадки

Резултат  9 месеца след трансплантация на 2700 микроприсадки чрез метода AVA FUE при пациент с  андрогенна алопеция.

Понеделник, 08 Октомври 2018

Coll3