Back

2170 Присадки

Резултат 12 месеца след трансплантация на 2170 микроприсадки  във фронто-париеталната  /челно-теменната / зона чрез метода AVA FUE при пациент с  андрогенна алопеция.

Сряда, 03 Октомври 2018

Coll3