Back

2100-Присадки

Резултат след трансплантация на 2100 микроприсадки. Показаният краен резултат е 7 месеца след интервенцията. Косата е офрмена със стилизиращ продукт.

Петък, 21 Декември 2018

Coll3