Back

1700 Присадки

Резултат 6 месеца след трансплантация на 1700 микроприсадки във фронталната област (челна) по метода AVA FUE и лечение с локално прилагани медикаменти

Събота, 13 Октомври 2018

Coll3