Back

1590 Присадки

Резултат 6 месеца след трансплантация на 1590 микроприсадки във фронталната зона /челната зона/ чрез метода AVA FUE при пациент с  андрогенна алопеция.

Събота, 13 Октомври 2018

Coll3