Back

1550 Присадки

Резултат  6 месеца след трансплантация на 1550 микроприсадки чрез метода AVA FUE при пациент с  андрогенна алопеция.

Събота, 13 Октомври 2018

Coll3