Back

1450 Присадки

Резултат 6 месеца след трансплантация на 1450 микроприсадки чрез метода AVA FUE при пациент с  андрогенна алопеция

Понеделник, 08 Октомври 2018

Coll3