Back

12890 Присадки

Резултат след танцплантация на 12890 микроприсадки, трансплантирани в три операции. При първа операция в два последователни оперативни дни бяха трансплантирани 7270 микроприсадки. 11 месеца по-късно, при втората операция бяха трансплантирани още 3920 микроприсадки в един оперативен ден. 36 месеца след втората операция, в един оперативен ден, бяха трансплантирани още 1700 микроприсадки. Показаният краен резултат е 6 месеца след третата операция.

 

Събота, 18 Юли 2020

Coll3