Back

12620 Присадки

Резултат след танцплантация на 12620 микроприсадки, трансплантирани в две интервенции. При първа интервенция в два последователни оперативни дни бяха трансплантирани 9350 микроприсадки. 33 месеца по-късно бяха трансплантирани още 3270 микроприсадки в един оперативен ден. Показаният краен резултат е 7 месеца след втората интервенция.

Вторник, 27 Ноември 2018

Coll3