Back

1200 Присадки

Резултат  6 месеца след трансплантация на 1200 микроприсадки чрез метода AVA FUE при пациент с  андрогенна алопеция.

Събота, 13 Октомври 2018

Coll3