Back

11620 Присадки

Резултат след танцплантация на 11620 микроприсадки, трансплантирани в две интервенции. При първата интервенция в два последователни дни бяха трансплантирани 7770 микроприсадки. 29 месеца по-късно бяха трансплантирани още 3850 микроприсадки в един оперативен ден. Показаният краен резултат е 8 месеца след втората интервенция.

Петък, 20 Септември 2019

Coll3