Back

11370 Присадки

Резултат след танцплантация на 11370 микроприсадки, трансплантирани в две интервенции. При първата интервенция в два последователни дни бяха трансплантирани 7720 микроприсадки. 11 месеца по-късно бяха трансплантирани още 3650 микроприсадки в един оперативен ден. Показаният краен резултат е 10 месеца след втората интервенция.

Понеделник, 17 Юни 2019

Coll3