Back

11160 Присадки

Резултат след танцплантация на 11160 микроприсадки, трансплантирани в две интервенции. При първата интервенция в два последователни дни бяха трансплантирани 7450 микроприсадки. 13 месеца по-късно бяха трансплантирани още 3710 микроприсадки в един оперативен ден. Показаният краен резултат е 7 месеца след втората интервенция.

Събота, 22 Август 2020

Coll3