Back

11080 Присадки

Резултат след танцплантация на 11080 микроприсадки, трансплантирани в две интервенции. При първата интервенция в два последователни дни бяха трансплантирани 6790 микроприсадки. 13 месеца по-късно бяха трансплантирани още 4290 микроприсадки в един оперативен ден. Показаният краен резултат е 9 месеца след втората интервенция.

Неделя, 27 Януари 2019

Coll3