Back

11,910 Присадки

Резултат след танцплантация на 11,910 микроприсадки, трансплантирани в две операции. В първата операция в два последователни дни бяха трансплантирани 8,520 микроприсадки. 27 месеца по-късно бяха трансплантирани още 3,390 микроприсадки в един оперативен ден. Показаният краен резултат е 12 месеца след втората операция.

Петък, 01 Януари 2021

Coll3