Back

10620 Присадки

Резултат след танцплантация на 10620 микроприсадки, трансплантирани в две интервенции. При първата интервенция в два последователни дни бяха трансплантирани 6850 микроприсадки. 13 месеца по-късно бяха трансплантирани още 3770 микроприсадки в един оперативен ден. Показаният краен резултат е 7 месеца след втората интервенция.

Вторник, 11 Декември 2018

Coll3