Важна информация

Как да се предпазим от некачествена трансплантация?

  Показаните резултати са постигнати чрез AVA FUE техника на трансплантация на коса (присаждане на коса). Постигането на подобни резултати чрез стандартните FUE техники (ръчна и полуавтоматична е изключително трудно и свързано с необходимост от няколко процедури, а при някои от по-напредналите състояние е практически невъзможно.

Какво е FUE Метод?

  FUE е общо понятие, обединяващо в себе си три различни техники, съществено различаващи се по своята ефективност и възможности. Много клиники използват това общо понятие за присаждане на коса и предлагат услугата, без да уточняват същността на техниката (ръчна,  полуавтоматична или вакуум асистирана),  която използват. Това често създава в пациента погрешно схващане за очаквания резултат и е причина за разочарования на по- късен етап. Не са редки и случаите, когато при незадоволителни резултати, извършилите процедурата оправдават лошия резултат с възможностите на FUE техниката и поставили пациентите си пред свършен факт, обясняват  необходимостта от още една или две процедури за сгъстяване на косата.

Защо с ave fue?

  Поради своята специфика AVA FUE позволява постигането на естествена гъстота в една операция, без необходимост от втора процедура за сгъстяване на косата. Възможността за извличане на половината от косата в донорските зони и високият процент на прихващане на присадките (95-98%) позволяват корекцията и на състояния, оценявани от повечето специалисти в тази област като невъзможни за коригиране с естествена гъстота.

  В редки случаи, когато необходимото количество присадки е над 6000, се налага втора процедура 7-8 месеца след първата. В такива случаи пациентите предварително са запознати с тази необходимост и това е част от оперативния план за корекция на състоянието им. 

колко присадки са ми необходими?

  По време на консултацията чрез математически принцип се изчислява точното количество присадки, необходимо за постигането на естествена гъстота в засегнатите участъци. Това е много съществена част от планирането на процедурата, осигуряваща постигането на желания резултат.

Кои са донорските зони?

  Възможността за извличането на половината от наличната коса в донорските зони, без това да се отрази на визуалната им гъстота, и високият процент на прихващане (95-98%) поради липсата на механична травма са  съществени предимства на AVA FUE техниката. Те правят възможно практическото преразпределяне на наличната коса.

ПРИМЕР:  Ако в зоните над ушите и тила даден човек притежава 24000 фоликуларни единици (всяка с 2 до 4 косъма), ние сме в състояние да преместим половината от тях (12000) в засегнатите участъци. В повечето от случаите косата в областите над ушите и тила е достатъчна за пълната корекция на плешивостта (визуална гъстота на трансплантираната коса еднаква с тази в незасегнатите зони).

  В редките случаи, когато косата от стандартните зони не е достатъчна, техниката позволява извличането на всеки здрав косъм от човешкото тяло (брада, гърди, гръб, срамна област) и използването му като донорски материал. Това създава практически неограничени възможности на тази техника и позволява корекцията на плешивостта дори и при много напреднали състояния.

Обадете се сега и запишете час за консултация!

0878 38 43 23, 0878 52 99 56, 0878 52 99 55