Резултати при мъже

  Частична корекция на плешивост чрез трансплантация на 2400 микроприсадки по метода AVA FUE.