Корекция на състояние след "Strip" (FUT) техника. Извършена е трансплантация на 1570 микроприсадки по метода AVA FUE. Микроприсадките с диаметър 0.8 mm са трансплантирани в маркираната зона около макрографтовете.

 

Корекция на състояние след "Strip" (FUT) техника. Извършена е трансплантация на 2500 микроприсадки по метода AVA FUE.