Трансплантация на 1050 микроприсадки чрез AVA FUE техника в белег с площ 25 квадратни см, разпложен в париеталната зона. Белегът е възникнал след изгаряне в ранна детска възраст и последвали две редукционни пластики чрез използването на експандер.

 

Трансплантация на 200 микроприсадки чрез AVA FUE техника в белег с площ 3 квадратни см, разпложен в париеталната зона