Пациент, 10 дни след трансплантация на 5000 микроприсадки чрез AVA FUE техника. За пълната корекция на плешивостта при този пациент е необходима трансплантацията на още 2000 микроприсадки, която ще бъде извършена 7 месеца след първата операция.

 

  Пациент, 10 дни след извършена трансплантация на коса чрез AVA FUE техника.